Klimatizace rozvaděčů

OK servis Kaplánek, s.r.o.

Cílené a efektivní chlazení rozvaděčových skříní.

Aby se zabránilo vnikání nežádoucích látek, jako například mastného a vlhkého okolního vzduchu nebo prachu dovnitř skříně, musí mít rozvaděče vysoký stupeň krytí. 

Ovšem vysoký stupeň krytí zabraňuje přirozenému odvodu tepla mimo rozvaděčovou skříň. Vysoká teplota je největším nepřítelem pro výkonovou mikroelektroniku a elektronické komponenty v rozvaděčové skříni: např. zvýšení teploty o 10 °C vzhledem k maximální povolené provozní teplotě může zkrátit jejich životnost na polovinu a zdvojnásobit výskyt poruch.

Nabídka produktů a služeb

OK servis Kaplánek, s.r.o.

Pevně věříme, že Vás naše nabídka produktů a služeb osloví.

Klimatizace
Sinclair

Klimatizace
Sinlacir

klimatizace
Daikin

Klimatizace
Daikin

Chladící a mrazící
boxy

Chladící a mrazící
boxy

Chladící a mrazící
technologie

Chladící a mrazící
technologie

Komerční
klimatizace

Komerční
klimatizace

Klimatizace
rozvaděčů

Klimatizace
rozvaděčů

Šokery

Šokery

Komponenty
chladícího okruhu

Komponenty
chladícího okruhu