Rekuperace

Rekuperace přináší  nové možnosti a řešení v oblasti výroby teplé užitkové vody. Patentovaná konstrukce dokáže vyrábět TUV s menšími náklady (až o 30%) při zachování kvality pitné vody. Díky našemu ohřívači již nemáte jen teplou užitkovou vodu, ale i pitnou teplou vodu. 

Rekuperační jednotky splňují vysoké hygienické nároky kladené na kvalitu TUV v zemích EU díky průtoku měděným výmeníkem. Oproti klasickým akumulačním ohřívačům voda neabsorbuje z nádrže usazeniny, kaly a zejména zde nevzniká bakterie Legionella. Nádrže dodáváme v objemech od 150 - 3000 litrů, které obsahují výparník pro chladivo z TČ, díky čemuž se dosahuje vynikajících parametrů a úspor energie. Nádrže jsou osazeny Cu TUV výměníky s termostatickým směšovačem, případně také solárním Cu výměníkem